La nostra empresa ha finalitzat les obres d’urbanització del Sector SUD-10, “Domingo Pascual Carbó”, adjudicades per l’Ajuntament de Llagostera  per un import de més de 300.000 €

 

Emplaçament SECTOR SUD-10

 

Les principals feines que hem desenvolupat, han estat:

 

 • * Moviment de terres i excavacions

 

 • * Treballs de urbanització i pavimentació ( vorades, panots, aglomerat asfàltic..)

 

 • * Noves xarxes de serveis:
  • – Sanejament
  • – Aigua Potable
  • – Enllumenat Públic
  • – Xarxa Baixa Tensió
  • – Xarxa Mitja Tensió
  • – Xarxa Fibra òptica

 

 • * Formació zones verdes i mobiliari.

 

 

 

Les obres han tingut una durada de 6 mesos i han conviscut amb el funcionament diari de la fàbrica de taps de plàstic United Caps, pel que la planificació i coordinació dels treballs ha estat un element destacat pel bon funcionament de les obres i tant l’Ajuntament, com la pròpia empresa, han quedat plenament satisfets.

 

 • Llagostera_SUD10-1
 • Llagostera_SUD10-2
 • Llagostera_SUD10-3
 • Llagostera_SUD10-5
 • Llagostera_SUD10-6

 

Amb l’execució d’aquesta urbanització, s’ha afavorit el desenvolupament del sector industrial del municipi de Llagostera, creant noves parcel·les industrials.

 

 

Per més informació contacti’ns.

 

Comments are closed.