Finalitzades les obres adjudicades a la nostra empresa, per l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat, consistents en la conservació, millora i manteniment d’un fragment del paviment de l’espai natural de la Plaça Pallars, mitjançant el procediment SAULO SOLID.

La plaça urbana objecte de les actuacions de conservació, manteniment i millora de la urbanització, està situada en el barri del Pedró, concretament a la trobada entre els carrers Josep Feliu i Codina, Joan Fernàndez i Comas, Màlaga i Cervantes, del municipi de Cornellà de Llobregat i es disposa sobre el terreny natural. Aquesta actuació afecta únicament al fragment d’espai públic amb paviment de terra natural destinat a zona d’estar i parc esportiu per adults, situat a l’extrem nord de la plaça.

Emplaçament

PROBLEMÀTICA ANTERIOR PAVIMENT:

La superfície de l’esplanada objecte d’aquestes obres presentava:

  • Multiples sotracs
  • Regueres
  • Irregularitats
  • Formació de pols
  • Formació de bassals
  • Formació de fang i nombrosos tolls d’aigua.
  • Cost elevat de manteniment periòdic i reiterat que derivava en problemes d’us per la seva funció

Per aquesta raó, els serveis tècnics de l’Ajuntament van decidir que s’havia de realitzar una millora del paviment que donés solució a tots aquests problemes, confiant amb el sistema SAULO SOLID.

 

Aquest procediment permet mantenir l’esperit de plaça natural amb una durabilitat i resistència immillorablesde pavimentació, utilitzant la terra amb lligams i additius naturals per la formació de paviments altament resistents.

Com a resultat, s’aconsegueix un paviment que:

*No fa fang

*No fa pols

*Es manté la planimetria durant anys

*No surt nova vegetació

*Aspecte natural de terra, impacte paisatgístic mínim.

*Envelliment digne naturalitzat

*Perfectes condicions pel seu ús sense cap necessitat de manteniment.

*Apte per a espais esportius cardio-saludables.

Alternativament a l’estabilització de la pavimentació amb el sistema SAULO SOLID, també s’han realitzat altres tasques d’urbanització:  enderroc de les lloses de formigó, la retirada i posterior reinstal·lació dels bancs i els pedals existents, la col·locació d’escocells circulars d’acer CORTEN,  la realineació de la vorada existent i l’afinat de les arestes, i la previsió d’escorrentia de les aigües de pluja.

Els veïns de Cornellà de Llobregat ja poden gaudir d’una millorada plaça i parc esportiu per adults.

Per més informació, contacti’ns.

Comments are closed.