S’han donat per finalitzades les obres de reurbanització de l’Avinguda Església, adjudicades a la nostra empresa per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per un import de 381.876 €, per tal de reordenar tot l’àmbit.

Àmbit de les obres

 

S’ha definit  una nova secció transversal del carrer, ampliant les voreres, dotant d’una zona d’aparcament al lateral dret del vial i adaptant les diferents xarxes urbanes a la nova distribució proposada, amb la finalitat de millorar la seva funcionalitat tant pels vehicles que hi circulen com pels vianants que hi passegen i accedeixen a CEIP Pedralta i a l’Escola Bressol Guirigall, tot millorant la seva seguretat.

 


 

Cal destacar que l’execució dels treballs, s’ha compatibilitzat amb el trànsit dels escolars que accedien a les escoles, i als veïns dels habitatges que es trobaven dins de l’entorn de les obres. Aquesta implantació ha estat del tot favorable, havent posat especial cura en garantir la seguretat de tots els usuaris i minimitzar els efectes de les obres, en tot moment.

Tots els treballs s’han desenvolupat conforme a elevats estàndards de qualitat, medi ambient i prevenció, sent auditada favorablement per la certificadora OCA Cert.

 

De manera independent a les nostres actuacions, resten encara pendents d’enretirar les instal.lacions aèries existents, per part de les companyies subministradores.

 
 

Les obres han donat com a fruit una renovada avinguda, que ofereix a la ciutat i als seus usuaris una millorada zona, més equipada, segura i confortable.


 

Notícies relacionades:

El Punt Avui

 

Comments are closed.