L’empresa MASSACHS referma el seu alt compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la nostra activitat, obtenint favorablement per part  de l’empresa líder en el sector de la certificació, OCA Cert Institut de Certificació, la certificació de les normes ISO UNE-EN 9001.2015, ISO UNE-EN 14001.2015 i la recentment publicada ISO UNE-EN 45001.2018

MASSACHS Obres i Paisatge ha estat una de les primeres empreses constructores d’Espanya en la implantació de la recent publicada ISO UNE-EN 45001:2018, que és la nova norma de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball que substitueix la passada OHSAS 18001.

L’obtenció d’aquests certificats, sobre les normes ISO esmentades, garanteixen la responsabilitat de l’empresa MASSACHS tant pels nostres clients com pel conjunt de la societat en general els principals efectes:

Que dona un servei d’alta qualitat i disposa d’un sistema específic de gestió, control i millora continua d’aquesta.

Que té un ferm compromís vers en desenvolupar la seva activitat de forma sostenible i segura pel medi ambient, i un pla de gestió, control i millora específic.

Que disposa d’un sistema de gestió, control i millora contínua per una prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball efectiu de la nostra activitat.

Amb la integració d’aquests tres sistemes, MASSACHS no tan sols ha aconseguit una gestió empresarial racional i eficaç, sinó que ha establert una declaració d’objectius fonamentals i un seguiment exhaustiu de tots aquells aspectes que permeten garantir un servei excel·lent.

Comments are closed.