Aquest projecte fou aprovat inicialment per l’Ajuntament de Palamós l’any 2012 passant tots el tràmits necessaris i períodes d’exposició pública favorablement.

Durant els anys següents s’hi van adjuntar algunes modificacions i adaptacions en un text refós, així com un estudi paisatgístic i ambiental de la intervenció prevista a la zona verda i l’entorn de la pineda.

Els promotors del projecte han confiat en l’empresa Massachs Obres i Paisatge slu com a especialista en urbanització i construcció ecosostenible, pel seu assessorament tècnic i per executar les obres en un entorn d’elevat valor paisatgístic i natural.

En el projecte s’han minimitzat totalment les possibles afectacions a l’entorn, s’han adaptat els materials a alternatives més respectuoses amb el medi ambient i amb el mínim impacte paisatgístic en el vial, a les voreres, el mobiliari… Aconseguint l’integració total al paisatge i que aquesta nova zona conservi un aspecte totalment naturalitzat.

Vist l’alt grau de satisfacció amb els paviments de Sauló Sòlid® realitzats anteriorment en zones d’alt valor paisatgístic,  s’ha projectat l’execució del carrer amb l’esmentat paviment, previ vist-i-plau per part de l’Ajuntament de Palamós i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les obres tenen un plaç estimat de 4 mesos i es preveu que estiguin acabades al llarg del mes de setembre.

Comments are closed.