Dins del projecte per la rehabilitació del Parc del Turó Parc al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona promogut per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., hem dut a terme l’estabilització dels camins interiors amb més pendent del parc, per encàrrec de l’adjudicatària de les obres,  AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.

Aquest paviment s’ha estabilitzat mitjançant el procediment SAULO SOLID.

-Fotos: Estat paviment SAULO SOLID després de unes setmanes de l’execució. 

 

PROBLEMÀTICA ANTERIOR PAVIMENT:

Tot i que el parc no té grans pendents, dins del parc existien diversos punts on deguda la longitud continuada dels camins molts d’ells presentaven un deteriorament, tant per escorrenties, com per acumulació d’aigua al trobar-se saturats, que provocava entre altres:

– Múltiples sotracs

– Regueres i xaragalls

– Irregularitats

– Formació de pols

– Formació de bassals

– Formació de fang i nombrosos tolls d’aigua.

Aquests problemes apareixen en cada ploguda i per tant el cost de un bon pla de manteniment periòdic i reiterat durant èpoques de pluges és molt elevat i no dona cap solució al problema.   

Això es dona per què la terra simplement compactada es degrada amb molta facilitat, per aquest motiu es va decidir realitzar un tipus de pavimentació natural, amb terra, però amb un procés de estabilització certificat i amb garanties com el SAULO SOLID.

 

Estat inicial dels camins

 

El paviment SAULO SOLID s’executa amb un sistema amb «certificació Q» Qualitat, els aplicadors disposen de la ISO 14001 Gestió Mediambiental , ISO 9001 Gestió Qualitat i ISO 45001 Seguretat y Salut Laboral; de control d’assaigs laboratoris externs, CE, entre altres.

A Catalunya hi han diverses obres realitzades durant els darrers últims 8 anys amb aquest sistema de estabilització i la qualitat i durada son contrastables, com el digne envelliment en diversos usos i aplicacions del paviment. 

Aquest sistema natural de pavimentació utilitza la terra amb lligams i additius naturals per la formació de paviments altament resistents que solucionen:

– No fa fang

– No fa pols

– Es manté la planimetria durant anys

– No surt nova vegetació

– Aspecte natural de terra, impacte paisatgístic mínim.

– Envelliment digne naturalitzat

– Perfectes condicions pel seu ús sense cap necessitat de manteniment durant anys

– SAULO SOLID és un sistema certificat que garanteix assolir uns resultats mínims en assaigs a laboratori.

Àmbit de les actuacions

 

Una mica d’història…

El Turo Park, va néixer com a parc d’atraccions el 1912 i va funcionar com a tal fins el 1929. L’any 1934, l’arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí, aleshores Director del Servei de Parcs i Jardins de Barcelona, el va transformar en un espai públic d’ús únicament veïnal. El 2001, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va realitzar una restauració integral del parc, incloent-hi la reurbanització dels carrer que l’envolten.

Al 2019, veïns i passejants ja poden gaudir novament, d’un rehabilitat pulmó verd al ben mig de Barcelona.

Comments are closed.