Acabades les obres d’urbanització realitzades en els terrenys de l’indústria Oxiris Chemicals S.A. de Sant Celoni.

Promotor i tècnics han confiat en l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge per dur a terme les obres complertes d’urbanització en aquesta zona industrial. Principalment els treballs han consistit en:

  • el moviment de terres,
  • la construcció dels serveis de pluvials i sanejament,
  • l’instal·lació de l’enllumenat i telecomunicacions i serveis.
  • la formació dels nous vials, diverses pavimentacions, i la senyalització.
  • Ajudes civils en les naus.

Tant mateix, l’empresa Massachs ha col·laborat amb diverses ajudes d’obra civil en la construcció de les noves naus que s’hi estan construint.

L’empresa constructora ha aportat professionalitat, experiència i un rigorós control de qualitat, per tal de complir exitosament amb l’encàrrec del projecte i el compliment de les normatives per què les obres es puguin recepcionar.

 

 

Una singularitat d’aquesta obra és el paquet de ferm que s’ha realitzat en els vials, consistent en una capa de sòl estabilitzat amb el sistema TERRA SOLIDA com a base i un paviment deformigó d’alta resistència com acabat.

Amb l’anàlisi previ del àrid existent i dels resultats dels assaigs obtinguts de les mostres d’estabilització TERRA SOLIDA, es va comprovar que s’aconseguia la qualitat necessària per a realitzar, complint la normativa dels ferms, per aquest ús industrial.

El motiu de realitzar aquest tipus de tècnica constructiva és per qué l’aprofitament de l’àrid existent és sempre una alternativa molt més sostenible que l’aportació de nou àrid extret de cantera. Aconseguint la mateixa qualitat, a un cost similar, però reduint l’impacte de l’actuació al medi ambient, reaprofitant els recursos de la mateixa obra.

 

 

Comments are closed.