Avancen les obres de re-pavimentació, reforma i millora dels serveis d’alguns carrers del T.M. de Torrent, a Girona.

En aquesta actuació hem procedit a enderrocar alguns paviments, a reformar i millorar diferents xarxes: aigua potable, escomeses de telefonia, enllumenat i la xarxa de sanejament;  entre altres treballs.

També s’està executant la re-pavimentació amb llamborda dels carrers afectats i la Plaça Major de T.M. de Torrent.

 

 

Més informació a info@massachs.com

Comments are closed.