Aquestes obres solventaran els problemes de contaminació del subsòl, provocats per les activitats industrials que hi havia en aquest sector anteriorment; per així poder desenvolupar el sector urbanístic d’aquesta zona.

Continue reading

Segueixen avançant les obres de rehabilitació del traçat d’aquest accés on coexisteixen el pas de vehicles i vianants, i mínimització del seu impacte paisatgístic. 

Davant la necessitat de renovar el ferm i les xarxes de serveis com  líneas el·lèctriques, aigua i enllumenat; es va redactar i licitar el projecte que descriu les obres per aquesta rehabilitació.  

Les feines principals son: excavacions, moviment de terres, canalització de noves xarxes de serveis, nou enllumenat i nous ferms.

Es realitzarà la substitució de l’enllumenat actual per un sistema de il·luminació indirecte. Les altes columnes e l’enllumenat s’eliminaran, donant solució al gran impacte visual i a l’elevada contaminació lumínica que produïen aquests models antics

Les obres també consisteixen en la restauració dels murs de pedra tant característics de la zona, com l’aprofitament i valorització de les pedres i roca del material d’excavació. 

Un altre dels canvis més visibles serà la reposició del ferm, doncs es vol utilitzar àrids de la zona per a fer un paviment el màxim integrat a l’entorn.

El resultat de  les obres serà donar solució a les necessitats tècniques de les xarxes de serveis, tot re urbanitzant el carrer per tenir un accés a Port LLigat Cadaqués molt més amable i amb el mínim impacte al paisatge. 

S’han donat per finalitzades amb total satisfacció, les obres d’enderroc del Càmping la Fosca i l’Hotel Bellafosca, del municipi de Palamós.

El Càmping la Fosca va ser que va ser el primer càmping registrat oficialment a Espanya. Aquest, va acollir turistes del 1954 al 2005.

El Càmping La Fosca va anar evolucionant fins a disposar també d’un hotel, el Bellafosca. Tot plegat va funcionar fins a l’any 2005. Les instal·lacions van quedar en desús i ara, amb el canvi de propietat, els nous titulars han tirat endavant l’enderroc de totes les restes. Continue reading