A L’Octubre del 2020 es va començar l’obra, de la qual preveu realitzar una millora en un total de 3.5 km del camí de Ronda.

Actualment alguns trams ja estan quasi finalitzats, i l’actuació segueix avançant per tal de completar l’obra en el temps previst.

 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatges va ser l’adjudicatària del procediment de licitació obert del projecte d’obres encarregat per l’Ajuntament de Palamós. 

Molt resumidament, l’objectiu principal del projecte es unir els camins existents, millorar, restaurar i habilitar alguns nous trams de camí, creant un itinerari de 3,5 quilòmetres que van del nucli urbà de Palamós fins a la platja de Castell.

 

 

 

El camí tindrà en tot el seu traçat una amplada  molt reduïda, de 0,80 fins a 2 metres, amb la finalitat de integrar-lo al paisatge i aconseguir un mínim de seguretat en el seu ús.

 

 

 

El tipus de terres de la zona son molt erosionables i el seu estat actual era lamentable i perillós. 

Quan el camí no esta ben delimitat i els usuaris transiten per tot arreu, l’impacte de l’esser humà a la natura és insostenible i comporta una degradació del sòl, i un empitjorament de la flora i fauna local; degradant el paisatge.

Era imprescindible consolidar la traçada de un camí i que els usuaris la respectin, aconseguit així un equilibri entre la conservació del entorn natural i el propi ús pel ciutadà.

Així el projecte preveu aconseguir que l’impacte del camí de ronda a la natura sigui més sostenible, delimitant les zones de pas i potegin la resta entorn, el medi ambient, flora i fauna d’aquest tram de la Costa Brava.  

 

 

Comments are closed.