L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge des de fa molts anys que disposa i utilitza el sistema d’estintolament per rases. Aquest equip serveix per la contenció temporal de les terres quan es realitza una excavació a una certa profunditat eliminant el risc de soterrament mentre es treballa en la col·locació de xarxes de serveis.

Les entibacions tenen un doble avantatge a part de eliminar el risc de soterrament de la rasa, serveix de protecció davant els altres serveis existents evitant malmetre’ls.

La utilització de equipaments d’estintolaments en rases esta molt infrautilitzada, tot i la normativa vigent, molts coordinadors de seguretat i salut no ho exigeixen i alguns constructors incorren en el risc de realitzar els treballs sense prendre les mesures de seguretat òptimes pels treballadors.

 

 

 

L’empresa MASSACHS disposa i utilitza uns equips propis d’estintolament de rases, com tant mateix ofereix el servei de LLOGUER d’aquests equipaments a tercers.

 

Disposem de amplades de 0.60 fins a 2.40 mts i alçades de 1 fins a 4.5 mts. .

 

Garantir la seguretat dels seus treballadors és un valor imprescindible per l’empresa MASSACHS.

 

 

 

 

 

Comments are closed.