L’empresa Massachs està finalitzant un projecte d’ Investigació-Desenvolupament-Innovació per aconseguir la reutilització de productes consistent en la fabricació de llambordes ecològiques, de gran valor per l’economia circular.

Concretament l’objectiu del projecte és substituir part de l’àrid natural que s’utilitza en la fabricació normal de llambordes, per l’ús d’àrid reciclat provinent de la runa; amb l’objectiu de poder reutilitzar materials que ha arribat al final del seu cicle de vida en nous processos constructius.

 

 

Aquest àrid reciclat es fabrica a partir del reciclatge de runes provinents de les obres de demolició essent residus nets, d’origen petri i en tots els casos reutilitzables, i que majoritàriament acaben en abocadors.

 

El projecte es realitza amb una subvenció parcial otorgada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), dins el programa de Foment de l’economia circular.

 

Les conclusions finals del projecte i objectius que assolim amb aquest nou material de son:

  • Costos de fabricació assumibles
  • Qualitat apte pels usos previstos
  • Estalvi de matèria prima natural
  • Re-aprofitament de recursos, transformació de les runes en nous productes aptes pel mercat, foment del reciclatge i actor de l’economia circular dels àrids.
  • Estalvi important en emissió de C02 , donat a la reducció de transport, hores de maquinaria i pel canvi de sistema
  • Residus no generats pel canvi de sistema

 

 

Aquest projecte ha comptat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Comments are closed.