S’han enllestit les obres que afectaven l’avinguda dels Països Catalans a Caldes de Malavella. Aquestes obres han resolt els problemes de mal funcionament que s’havien detectat a la xarxa de clavegueram d’aquest sector. 

 

El promotor de les obres és L’Ajuntament de Caldes de Malavella, que ens va encarregar les obres, que s’han executat amb normalitat i amb el mínim d’afectació possible als veïns i al trànsit.  

Els treballs principals han constat d’enderrocs dels paviments i de la gestió dels residus, excavació i moviment de terres per localitzar i substituir els serveis afectats i la restitució del dels ferms. 

 

 

 

És normativa que totes les obres públiques tenen de consumir del total dels àrids un mínim del 5% d’àrid reciclat. 

En aquesta actuació, l’empresa MASSACHS ha utilitzat a l’obra fins un 70% del total dels àrids que aquesta necessitava amb àrids provinents del reciclatge.

Aquests tenen el seu corresponent CE de qualitat, que mitjançant controls de laboratori extern acrediten una qualitat totalment apte pel seu ús a l’obra civil. 

L’empresa Massachs demostra un elevat compromís amb el reciclatge i l’economia circular dels àrids.

El consum d’àrids provinents del reciclatge comporta que les obres siguin més sostenibles mediambiental, una reducció dels residus que van als abocadors, una reducció de consum d’àrids naturals; utilitzant un àrid circular les obres i la construcció és més sostenible. 

 

 

 

 

L’execució d’aquestes obres amb el sistema de treball de l’empresa MASSACHS comporta varis aventatges que tenen poca visibilat o cap tipus de valoració extra per la contractació d’obres amb garantires, com ara: 

 

  • Implementació de sistemes de Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 9001.2015

Estudiem de l’impacte ambiental de l’obra i prenem les mesures que minimitzin aquest mateix, amb una millor gestió de residus, amb preferència d’elecció de materials ecologics o reciclables, amb la contractació de proveidors amb cristeris ambientals.. etc

  • Implementació de sistemes de Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001.2018

Garantia d’establiment de portocols, mesures preventives, seguiments per tal de garantir la maxima seguretat als treballadors. 

  • Implementació de sistemes de Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001.2015

Tenim establerts protocols pel control de qualitat durant tota l’obra, en totes les seves fases, per tal de garantir un resultat final totalment satisfactori de qualitat.   

 

 

 

Comments are closed.