Complim 10 anys amb el segell del certificat Q! Aconseguint passar satisfactòriament les auditories externes per les obres on s’utilitzen els sistemes SAULÓ SÒLID  i TERRA SOLIDA.

La marca Q és la garantia pels clients d’un sistema de Qualitat, de compromís amb la feina ben feta i de resultat professional.

 

 

Des del 2011 hem aconseguit renovar anualment aquest certificat, passant les auditories externes; com a resultat de l’alta qualitat dels paviments amb terra estabilitzada SAULÓ SÒLID i TERRA SOLIDA.

 

 

Estabilització TERRA SOLIDA Parc Natural Garrotxa

 

 

Aquests sistemes amb el certificat Q de terra estabilitzada son la solució a l’erosió de les pluges, i l’ús projectat durant molts anys sense manteniment. 

Aconseguim evitar la formació de fang, xaragalls, nova vegetació i excés de fins; tot conservant la planimetria del paviment durant anys sense necessitat de manteniment. 

Permet pendents de fins el 15%, és una alternativa real als paviments de formigó, asfalt o panot, amb el mínim impacte al paisatge i al medi ambient. 

 

SAULO SOLID i TERRA SOLIDA son paviments de terra que envelleixen dignament i permeten el perfecte equilibri entre l’ús i la conservació d’espais naturals. 

 

 

 

 

SAULÒ SÒLID  és un paviment de terra molt alta estabilització, que utilitza àrid d’aportació i garanteix la seva homogeneïtat; s’utilitza en gran diversitat d’aplicacions.

www.saulosolid.com 

TERRA SOLIDA és un sistema que utilitza l’àrid existent del camí, corriol o pista forestal per la formació d’un paviment de terra estabilitzada.

www.terrasolida.com

Comments are closed.