Finalitzades les obres que afectaven al carrer Oliva del casc antic de Lloret de Mar, s’han renovat varies infraestructures de serveis i els paviments; donant compliment a la norma d’accessibilitat vigent.  

Detall obra acabada amb el carrer de plataforma única.

 

L’objecte principal de les obres ha resolt molts aspectes, els més principals son:

                     * Ordenació espai de voreres i de carrer; i millora dels ferms deteriorats.

                     * Renovació, redimensionament i millora infraestructures i xarxa de sanejament.

                     * Nova xarxa de telecomunicacions de fibra òptica i telefonia. 

                     * Millora de l’eficiència energètica i menor consum amb el nou enllumenat públic.

                     * Millora en accessibilitat i mobilitat, creant una plataforma única i donant preferència a les persones respecte el trànsit de vehicles.

                     * Reurbanització d’un carrer del casc antic amb un disseny urbà obsolet i una disfuncionalitat vers el model de ciutat actual.

 

Les obres indirectament també comporten una millora estètica i funcional que aconseguiran una major afluència de persones, menys trànsit de vehicles i a menor velocitat, un augment en la comoditat i gaudir de l’ús de l’espai públic, que repercutirà de manera positiva tant a veïns, comerç i turisme.

 

 

Detall equip estesa i compactació paviment asfàltic.

 

 

L’Ajuntament de Lloret de Mar és el promotor de l’obra la qual va treure a concurs de licitació pública; l’empresa Massachs Obres i Paisatge va presentar la seva oferta al concurs i va aconseguir ser l’adjudicatària amb la millor puntuació. 

Detall pacificador de trànsit i plataforma única com a nova mobilitat.

 

 

Altres dades de l’obra executada per l’empresa Massachs amb el seu sistema de treball:

 

– Aquesta obra a estat actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra ha complert amb un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra s’ha realitzat amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:


   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

 

 

Per més informació posi’s en contacte! 

Comments are closed.