El mes de Juny varem finalitzar les obres reurbanització del carrer que dona accés a la cala del morro del vedell, al Port Marina de Palamós.

Ubicació: Palamós

Promotor: Port Marina

Contractista: Massachs Obres i Paisatge slu

Projecte: EMF – Estudi Martí Franch arquitectura del Paisatge

Materials i/o tecnologies a destacar:

Paviment Sauló Sòlid

Paviment Sauló Conglomerat

Basa d’infiltració i drenatge sostenible de les aigües de pluja.

L’objecte principal d’aquest projecte era adequar aquest carrer ja urbanitzat, per les futures activitats del centre Port Marina.

Aquestes obres d’urbanització han utilitzat sistemes constructius que donen solució als problemes tècnics; però també s’han imposat altres criteris com els ambientals i paisatgístics o de mobilitat per a definir el projecte, com ara:  

-Mínim impacte al paisatge. El nou projecte s’integra totalment al entorn i millora considerablement l’aspecte que presentava anteriorment.

– Ordenació mobilitat. Prioritat i protecció de la mobilitat a peu o bicicleta vers el trànsit rodat.

– Optimitzar la infiltració de l’aigua de pluja i la recàrrega dels aqüífers.

– Paviments Naturals. S’han utilitzat dos tipus de paviments d’àrids que utilitzen el Sauló però que amb diferents procediments aconsegueixen diferents textures i dureses per adaptar-se als diferents usos previstos.

El paviment Sauló Sòlid de terra estabilitzada s’ha posat a la zona d’aparcaments del vehicles i a la via verda que porta els vianants a la platja del morro del vedell.

El paviment SAULO CONGLOMERAT s’ha utilitzat per la zona de maniobra del aparcament dels turismes i per la nova rambla per vianants davant del edifici.

Detall rambla vianants, carrer i aparcament
Detall cuneta per infiltració d’aigua de pluja i aparcament amb terra estabilitzada SAULÓ SÒLID
Mínim impacte al medi ambient, total integració al paisatge i a la natura.

L’actuació ha millorat moltíssim l’aspecte d’aquest espai del front marítim de Palamós, que restava molt degradat.

El projecte de EMF ha aconseguit amb total èxit minimitzar l’impacte al paisatge i al medi ambient d’aquesta zona urbana, amb una perfecta integració a la natura.
Les tècniques utilitzades amb els paviments naturalitzats i la xarxa de infiltració executades per l’empresa MASSACHS son un clar exemple de com urbanitzar llocs amb sensibilitat al medi ambient i paisatge.

Detall estat previ i estat final obres

Comments are closed.