Us convidem a visitar, gaudir i conèixer el nou mostrari de Massachs amb múltiples solucions per les seves obres!
Hi veuran diversos productes i tecnologies: paviments naturals, murs verds, mur lego i altres solucions per les seves obres! 

Vista General del mostrari.

Aquest espai és un mostrari de varis productes del sector de la construcció destinat tant als clients privats com públics,  a propietaris particulars, a tècnics, enginyers, arquitectes…

Aquí podran conèixer vàries solucions constructives i veure «in situ» al mostrari: l’aspecte dels paviments, la qualitat dels treballs i diferents usos i solucions pels seus projectes.

Per una millor atenció a la seva visita, preguem es posin en contacte prèviament per concertar dia i hora de la visita i poder donar-li la millor atenció possible.

 

Dreta imatge: Detall Mur Lego, de formigó amb blocs prefabricats. Centre: Mur Vertical de terra armada enjardinat Paviments: Àrid Sauló Parc de gra fi i Àrid Sauló Parc de grava gran.

 

Esquerra: Paviment Natural «SAULÓ SÒLID» de terra estabilitzada.  Centre: Paviment Natural «Sauló Conglomerat».

 

Des de 1959

L’empresa Massachs te una llarga experiència món de la construcció, ubicada a la província de Girona.

El nostre radi d’actuació és tot Catalunya i el Sud de França.

 

Vorera davant edifici amb la llamborda Natural «TerraPref» Accéssos peatonals i aparcament amb SAULÓ SOLID, TERRA SOLIDA i Sauló Conglomerat. Diverses Granulometries de «Sauló Parc» des de sorra fina 0/5, fins a graves o pedra de rocalla.

 

Durant anys el personal tècnic i els operaris hem realitzat una gran varietat d’obres públiques i privades, i hem merescut el reconeixement i confiança per part dels clients privats, de l’administració i de les diferents companyies subministradores.

Aquest equip humà i el parc de maquinària de l’empresa, ens permet oferir una gran varietat de serveis de qualitat i executar la majoria dels projectes de la construcció en la seva totalitat.

 

MASSACHS Obres i Paisatge slu, anteriorment anomenada MASSACHS Excavacions,  ha apostat per invertir fortament en I+D+I durant els darrers anys aconseguint evolucionar en totes les seves àrees de actuació i serveis.

Com a contractista tenim reconeguda experiència en les següents àrees:

 • Urbanització 
 • Paisatgisme
 • Obres Enginyeria Ambiental a la construcció
 • Paviments Naturals: SAULO SOLID i TERRA SOLIDA
 • Moviment de Terres, excavacions i transport
 • SUDS: Drenatge Sostenible 
 • Murs: de gabions, formigó, vertical de terra armada, mur verd  
 • Subministrament d’àrids naturals per construcció i jardineria 
 • Subministrament d’àrids reciclats amb CE per construcció i jardineria
 • Obra civil
 • Enderrocs i Demolicions
 • Gestió de residus i reciclatge de runes, Certificats
 • Paviments de formigó i paviments d’asfalt. 

Trobaran més informació al menú de l’esquerra o poden posar-se en contacte a:

info@massachs.com

972837113

 

 

 

 

 

 L’empresa Massachs Obres i Paisatge compleix i és auditada anualment, amb les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

Comments are closed.