Un motor de un vehicle pesat de fa 10-15 anys amb una normativa EURO II o EURO 3 suposa un 95% més d’emissions que un vehicle amb la tecnologia Euro 6.   

 

Arxiu històric fotos, camió antic.

 

L’avanç de les noves tecnologies han portat màquines i camions més segurs, més eficients i sobretot menys contaminants.

L’empresa Massachs Obres i Paisatge amb més de 60 anys d’experiència en la construcció i maquinaria d’obra, sempre ha demostrat un alt compromís de mantenir un parc de maquinaria renovat, aconseguint reduir l’impacte ambiental, sobretot en reducció d’emissions de CO2 i NO, a les obres.

 

 

Detall maquinaria i camions moderns, AMB TECNOLOGIA EURO V_VI.

 

 

Un motor de un vehicle pesat de fa 10-15 anys amb una normativa EURO II o EURO 3 suposa un 95% més d’emissions que un vehicle amb la tecnologia Euro 6.   

La regulació amb la normativa Europea d’emsisions es va iniciar l’any 1992 amb la EURO I.

Posteriorment van venir EURO II i EURO III, però va ser a partir de la EURO IV i EURO V on es van aplicar uns requeriments importats. La darrera actualització és la EURO VI.

Aquestes normatives principalment obliguen a les marques/fabriques a que els nous models compleixin amb la darrera norma vigent. Estan orientades al transport, afecten a cotxes i camions de nova fabricació.

 

Foto arxiu històric, maquina i camió tecnologia obsoleta.

 

Una cosa son les normatives pels nous vehicles, i l’altre és la situació real del parc de Coches, camions o excavadores a l’actualitat.  

La realitat en la construcció i les obres és que no hi ha cap penalització, limitació, incentiu o puntuació sobre quins equips de maquinaria s’utilitzaran i el seu impacte en emissions al medi ambient, segons la normativa EURO que complexin

No es dona cap prioritat a les màquines menys contaminants ni tampoc es penalitza aquelles empreses que utilitzen maquinària tecnològicament obsoleta.

 

Esperem però, que amb l’afany de voler incidir positivament en aquest aspecte, les administracions no vulguin córrer massa i pretenguin que les obres tinguin 0 emissions de forma immediata. Creiem que el camí a transitar raonablement seria valorar en els plecs de bases dels concursos a les empreses que han modernitzat el seu parc de maquinària a la tecnologia Euro 5-6.

Fons

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-emis/transportes_pesados.aspx

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/31/companias/1527778710_213854.html

http://blog.sitrack.com/normas-euro-5-para-camiones-y-transporte-de-carga

https://www.ccma.cat/324/els-vehicles-euro-4-els-proxims-que-barcelona-vol-expulsar-de-la-zbe/noticia/3151941/

El llarg camí de l’electrificació.

La gran quantitat de energia, la elevada potencia necessària i la dificultat de recàrrega al lloc de treball de grans bateries i ràpidament; son avui grans dificultats per què apareguin maquines pesades elèctriques a la construcció a curt termini.

Comments are closed.