Segueixen a bon ritme les obres d’urbanització i obra civil d’aquest nou sector.  

 

Aquestes obres d’urbanització comporten la formació d’un carrer, unes escales, uns terrenys ciutat jardí, una zona verda i zona d’equipaments municipals. 

Massachs Obres i Paisatge és el contractista d’aquesta obra en la que realitzarà els treballs complerts de: 

Moviment de terres

Enderrocs

Gestió de residus

Instal·lació nova xarxa de pluvials 

Instal·lació nova xarxa de residuals 

Instal·lació nova xarxa Aigua Potable 

Instal·lació nova xarxa Mitja i Baixa Tensió.

Instal·lació nova xarxa enllumenat públic. 

Instal·lació nova xarxa telefonia

Jardineria

Mobiliari urbà 

Senyalització

 

 

Aquesta ha estat una obra integral bastant complerta executada per l’empresa Massachs, aplicant el seu sistema de treball:

– Aquesta obra és actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra ha complert amb un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra s’ha realitzat amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

Comments are closed.