Segueixen avançant les obres a Torrent per reurbanitzar la plaça de l’Ajuntament i del cobriment de la riera.

 

 

 

 

 

La millora d’aquests espai públic serà tot un encert, aquesta reurbanització servirà per consolidar una infraestuctura útil i més eficient que serveix per donar serveis al ciutadà.

En aquest espai públic s’hi instal·laran nous punts de recarrega de vehicles elèctrics, i també punts de recollida selectiva de residus; seran dos nous serveis.

Un cop acabades les obres hi haurà un millor aprofitament i ordenació de l’espai. La mobilitat i l’accessibilitat dels usuaris (a peu, bicicleta o amb vehicle) és una de les grans millores d’aquesta obra de reubanització, com també la pavimentació i els treballs de jardineria.  

 

 

 

 

Les actuacions a realitzar inclouen els treballs de: 

Endegament de la riera 

Pavimentació 

Nova xarxa de drenatge pluvials 

Nova xarxa d’enllumenat públic

Nova xarxa d’aigua potable

Nova xarxa de baixa tensió

Nova xarxa de telefonia

Jardineria i Xarxa de reg

Mobiliari urbà 

Creació de punts de recollida selectiva porta a porta, pels residus. 

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

 

 

 

 

La qualitat i el rigor son dos pilars bàsics per la nostre feina. L’empresa Massachs Obres i Paisatge ofereix les millors garanties aplicant el amb el seu sistema de treball:

– Aquesta obra és actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra tindrà un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra es realitzarà  amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

 

Comments are closed.