Enllestint les obres d’ampliació de la xarxa de sanejament públic d’aigües residuals en aquest aparcament de Girona. 

detall del tub de la nova canalització de sanejament de residuals

L’any 2021 es va fer una prova pilot durant les Fires de Sant Narcís situant el campament de caravanes en aquest aparcament. El resultat va ser molt favorable però es van observar varies possibles millores de la xarxa de sanejament existent, per això es va redactar i licitar el present projecte d’obres. 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ha realitzat els treballs d’aquest projecte, consistents en la ampliació de la xarxa de residuals ja existent a l’aparcament públic situat al costat nord de la rotonda del Pont de Pedret; Girona. 

Detall de rasa ja excavada, amb el tub instal·lat i senyalitzat; reomplint la rasa.

Les obres realitzades a l’aparcament de públic situat al nord de la rotonda del Pont de Pedret, permeten disposar d’aquesta nova xarxa de sanejament públic per utlitixar-lo en varis tipus de esdeveniments (dins i fora temporada de Fires). 

Detall re-pavimentació rasa, acabat amb aglomerat asfàltic.

 

La qualitat i el rigor son dos pilars bàsics per la nostre feina. L’empresa Massachs Obres i Paisatge ofereix les millors garanties aplicant el amb el seu sistema de treball:

– Aquesta obra és actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra tindrà un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra es realitzarà  amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

Comments are closed.