Acabades les obres de reparació de camins, amb l’aportació d’àrid reciclat a Santa Cristina d’Aro.

Camí arranjat amb àrid reciclat.


L’OBRA AMB DADES:

+ 3.100 ml de camí reparat, apte per l’accés de gestió forestal i equips antiincendis. 

+ 6.000 Tn d’àrid reciclat CE utilitzat, provinent de planta autoritzada pel reciclatge i valorització de residus.  

+6.000 Tn d’àrid natural estalviat, reduint la demanda d’extracció d’àrid natural, mitjançant l’ús d’àrid reciclat. 

+6.000 Tn de runa reciclada que no ha acabat en abocador, l’àrid reciclat s’obté del reciclatge de runes de la construcció. 

Detall Planta de reiclatge de runes de construcció.
Estat previ del camí
Camí arranjat amb àrid reciclat.

L’empresa Massachs Obres i Paisatge va ser adjudicatària de un dels contractes per a reparar camins municipals.

L’objectiu principal és la reparació d’alguns trams de camins de titularitat municipal, considerats prioritaris degut o be a la freqüència d’utilització o be per la connexió estratègica de diferents punts del municipi.
Aquest projecte s’ha redactat d’acord amb les bases establertes en la resolució TES/1199/2019, per la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres.

El principals treballs previstos al projecte obres son: Moviment de terres, compactació i formació de passos d’aigua.
L’àrid necessari per refer el camí tenia de ser obligatòriament àrid reciclat amb marcatge CE.

Detall reparació camí
Detall de la transformació de runa de la construcció en varis tipus d’arid reciclat amb CE.
Camí arranjat amb àrid reciclat.

Son molts els avantatges d’utilitzar àrid reciclat en comptes d’àrid natural, el principal òbviament és la sostenibilitat i el medi ambient.

Amb el consum de àrid reciclat es redueix el consum i demanda de àrid natural, per tant de les extraccions naturals de canteres i mines.
Al mateix temps, la demanda d’àrid reciclat provoca una major percentatge de reciclatge de runes vers deposicions de runes a abocadors. 
Mitjançant el consum d’àrid reciclat s’aconsegueix l’economia circular, clau per la sostenibilitat dels àrids en les obres de construcció. 

Camí arranjat amb àrid reciclat.

Comments are closed.