Acabades les obres de Rehabilitació del vial d’accés a Port Lligat, aconseguint una fantàstica integració al paisatge.

Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge

Promotor obra: Excm. Ajuntament de Cadaqués.
Arquitectes: Nordest Arquitectura SLP
Contratista i Constructora: Massachs Obres i Paisatge slu
Emplaçament: Camí Paratge de s’Alqueria, Portlligat
Municipi: Cadaqués 17488, comarca Alt Empordà


Acabades les obres de Rehabilitació del vial d’accés a Port Lligat, aconseguint una fantàstica integració al paisatge.
Tot i que encara falta, per part de la companyia corresponent, el desmuntatge dels cables i postes elèctrics, que passaran per la instal·lació soterrada que sí s’ha deixat acabada amb les obres recents.


Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge
Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge

Ubicat a la comarca de l’alt Empordà el camí de s’Alqueria uneix Cadaqués amb Portlligat, amb una gran rellevància turística al connectar el centre de Cadaqués amb l’accés a la Casa-Museu Salvador Dalí. L’artista Salvador Dalí va representar aquest paisatge tant bonic el 1921 en la seva obra “Camí de Portlligat amb vistes sobre el Cap de Creus.”
https://www.salvador-dali.org/ca/obra/cataleg-raonat-pintures/obra/109/cami-de-portlligat-cadaques


Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge

L’estat previ al projecte era el d’un carrer asfaltat, amb el ferm molt deteriorat i un paisatge desfigurat per culpa de unes lluminàries, molt altes, i uns cables elèctrics que anaven de banda a banda del camí.

Donada a la necessitat de reformar el ferm en mal estat, els serveis tècnics varen decidir de realitzar un projecte que aconseguís tant rehabilitar el vial com solucionar els problemes de gran impacte al paisatge de l’anterior enllumenat i cables elèctrics.  

Amb l’actuació que s’ha dut a terme, s’ha aconseguit integrar el vial amb l’entorn natural  i potenciar la identitat del traçat per posar en valor el paisatge i els elements naturals d’aquest Paratge Natural.


Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge
Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge
Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge
Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge
Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge
Cadaqués camí a Portlligat final obra – MASSACHS Obres i Paisatge

A continuació anomenem alguns treballs que s’han executat:
* Canalitzacions per soterrar aigua, electricitat, telefonia i impulsió residuals.
* Instal·lació del nou enllumenat de baix impacte al paisatge.
* Reciclat i Reutilització “in situ” de part de les runes i terres de la obra, i la gestió dels materials sobrants a planta de reciclatge autoritzada.
* Formació del nou paviment del vial amb àrids de la zona, integrat i amb un aspecte naturalitzat.
* Anivellació i tractament dels marges laterals del traçat amb pedra recuperada amb la planta de triatge.
* Reparació i construcció de murs de pedra seca local als laterals del camí.

L’equip de maquinària de l’empresa Massachs ha permés utilitzar les plantes mòbils mescladores per a fer el formigó desactivat del paviment del vial. Per la fabricació del paviment específic de Cadaqués em utilitzat sorra i gravetes recuperades del reciclat de les terres i roca de l’excavació de rases de la mateixa obra, utilitzant equips mòbils de valorització i cribatge.Comments are closed.