Aquestes obres solventaran els problemes de contaminació del subsòl, provocats per les activitats industrials que hi havia en aquest sector anteriorment; per així poder desenvolupar el sector urbanístic d’aquesta zona.

Continue reading