Oferim aquests treballs tant a l’obra pública com privada, per resoldre els problemes de despreniments i/o estabilització de marges i talussos.

 

Segons la problemàtica a resoldre i el tipus de material del talús podem aplicar diferents tècniques constructives com a solució òptima.

A continuació poden veure el resultat d’una obra recent, consistent en l’estabilització i protecció antidespreniments d’un talús de roca a Sant Feliu de Guíxols. 

 

Estat previ, inici treballs. Talús de roca fora d’alineació, amb risc d’estabilitat i despreniments.

 

La tècnica utilitzada ha estat la de millora del perfil del talús, i col·locar una malla de triple torsió bulonada. 

Amb aquesta intervenció s’ha aconseguit alinear la finca al límit de la vorera,  assegurar l’estabilitat del talús i prevenir despreniments. 

 

Tram final de l’actuació, amb la malla triple torisó  bulonada a la roca ja col·locada.

Comments are closed.