Iniciades les obres del Projecte de canalització del rec de la Pineda d’en Gotarra en el seu pas per la zona urbana entre el carrer del Moli i la carretera C‐253a, a Llagostera. Aquesta riera en episodis de pluja provoca inundacions en diferents parcel·les i edificacions en les seves proximitats. Per aquest motiu i per tal de adequar-ho al plantejament vigent s’ha projectat i es realitzen les obres per a donar solució a aquesta situació. 

Comments are closed.