Durant el 2023 es van dur a terme la construcció d’una nova nau industrial a Llagostera on Massachs va realitzar diversos treballs de moviment de terres, obra civil i urbanització.  • La preparació del terreny amb el moviment de terres i excavació per les fonamentacions, enderrocs varis.
  • La gestió de residus de la construcció, amb destí a la planta de reciclatge.
  • El subministrament d’àrids reciclats i àrids naturals.
  • Ajudes en les xarxes de serveis (canalitzacions, llum, aigua..)
  • Ajudes en pavimentació.


Comments are closed.