S’ha substituït l’anterior dipòsit de 50 m3 construït als voltants dels anys 60, que havia quedat petit i restava estructuralment en mol mal estat.

Detall del dipòsit vell:


El nou dipòsit d’aigua potable és de 250 m3 i garanteix el subministrament d’aigua potable a la urbanització i al futur cementiri.


Detall del nou dipòsit acabat.

També s’han realitzat treballs d’adequació del sistema de bombament, de la instal·lació elèctrica i telecontrol existent, moviments de terres i canalitzacions, així com l’anul·lació i l’enderroc del dipòsit vell.

Les obres s’han executat al ritme previst i de forma satisfactòria.


Deta
Detall sistema de bombament, de la instal·lació elèctrica i telecontrol, canalitzacions i vàlvules.
Detall de la construcció del nou dipòsit d’aigua.
Detall noves canalitzacions a la urbanització.
Detall noves canalitzacions a la urbanització.

La qualitat i el rigor son dos pilars bàsics per la nostre empresa, Massachs Obres i Paisatge ofereix les millors garanties aplicant el amb el seu sistema de treball:

– Aquesta obra és actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.
– Aquesta obra tindrà un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020
– Aquesta obra es realitzarà  amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.
– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

Comments are closed.