Productes resultants del reciclatge de la Runa

 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge, com a gestora de runes de la construcció,  recicla la runa i classifica els productes resultants que obtenen una producció dels següents àrids de reciclat:

 

  • Subbase de reciclat
  • Tot-u de reciclat A
  • Tot-u de reciclat B
  • Matxuca de reciclat 25/50 A
  • Matxuca de reciclat 10/60 B
  • Matxuca de reciclat 50/100
  • Terra 0/25 mineralitzada

 

Per més informació, comandes, pressupostos, projectes… posi’s en contacte.

 

 

Relacionat:

 

Enderrocs i Demolicions

Gestió i Reciclatge de Runa

Transport i Recollida de Runa

Equip mòbil reciclatge de runes

Àrids construcció i jardineria