L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu va dur a terme l’estabilització de l’itinerari de terra de la llera del riu Galligants de Girona mitjançant el procediment  SAULO SOLID R amb fons blau.

 

 

SAULO SOLID R amb fons blau  és  un procediment  d’estabilització de  paviments de terra amb aportació d’àrid que aconsegueix incrementar la resistència a l’erosió de la meteorologia i de l’ús projectat.

 

 

Aquest procediment utilitza lligams i additius naturals que juntament amb el sauló de la granulometria corresponent i el nivell òptim d’humitat segons laboratori, aconseguim un paviment de terra estabilitzat.

 

SAULO SOLID R amb fons blau  és respectuós amb el medi ambient i queda perfectament integrat, el paviment envelleix amb dignitat deixant una fina capa de sauló solta sobre el paviment i conservant les seves propietats contra les ragueres de pluja, zones fangoses i nova vegetació.

 

L’actuació duta a terme a la riera de Galligants de la Vall de Sant Daniel de Girona, es va dur a terme amb sistemes manuals  algunes fases del procediment SAULO SOLID degut al difícil accès i la impossibilitat de accedir-hi amb algunes maquines pesants.
Així doncs, aquesta obra serveix d’exemple per veure les diverses possibilitats d’aplicació del procediment  SAULO SOLID R amb fons blau a diferents tipus de projectes , ja siguin de gran superfície  amb espai per a maquinària o de difícil accés i acabats amb tècniques més artesanes.

 

Comments are closed.