Durant el 3 del Juny de 2014 l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge va portar a terme una conferència a les jornades de BioCerdanya, presentant els nostres sistemes certificats per estabilitzar paviments de terra.


presentació MASSACHS a Biocerdanya

A aquestes jornades hi assistia també el clúster EL SOL DELS PIRINEUS, agrupació d’empreses i entitats de ambdues bandes de la frontera que busquen promocionar-se conjuntament i crear un desenvolupament econòmic i social en aquest territori.

 

Els procediments que vàrem presentar són alternatives als models de pavimentació actuals. En un emplaçament on el primer patrimoni i reclam turístic és la natura i el paisatge és important veure de quina manera es desenvolupen els projectes i quin impacte paisatgístic i ambiental tenen aquests. La estabilització de terra és una alternativa que ofereix unes altes prestacions tècniques, que s’integra totalment a la la natura i és un sistema respectuós amb el medi ambient.

 

Mostres TERRA SOLIDA i SAULO SOLID event BioCerdanya

 

Els nostres paviments estabilitzats aconsegueixen restar en bon estat durant anys sense necessitat ni cost de manteniment, evitant la formació de regueres, de fang i  l’erosió provocada per la meteorologia.

Voler mantenir un aspecte natural i ser respectuós amb el medi és possible amb aquests sistemes d’estabilització.

 


 Veure Totes les Notícies

Comments are closed.