Diumenge 15 de juny del 2014,  Gran festa d’inauguració per la gent del poble, molta expectació i interès dels assistents per la remodelació de l’espai fluvial de Sant Feliu de Llobregat.

 

Obra:

«Arranjament camí d’accés al riu Llobregat» a Sant Feliu de Llobregat.

Presents:

Alcalde Sant Feliu de Llobregat i regidors de l’ajuntament.

Així com els serveis tècnics del propi ajuntament i de l ‘AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) que van realitzar el projecte i la direcció facultativa de l’obra. 

 

Una de les tasques dins de l’obra de «Remodelació del camí d’accés a l’espai fluvial de Sant Feliu de Llobregat» era millorar els camins i itineraris de terra.

Les tasques que va dur a terme la nostre empresa son les de arranjar aquest itinerari que uneix la ciutat de Sant Feliu de Llobregat amb el Parc del riu Llobregat.

TERRA SOLIDA Sant Feliu Llobregat 2

 

Evitar asfaltar i formigonar en espais on l’entorn té un interès natural és possible mitjançant l’estabilització del paviment de terra amb additius i lligams naturals. Aquests incrementen la resistència a l’erosió del paviment de terra i eviten la deformació del paviment durant anys solucionant la problemàtica dels paviments de sauló simplement compactats ( manteniment, reposicions, mal estat, vegetació, regueres, fang..)

El procediment que es va utilitzar és l’anomenat TERRA SOLIDA, amb el qual s’aprofita l’àrid existent i es procedeix a estabilitzar amb lligams i additius com ciment, calç, polímers, enzims, fibres, sals minerals, silicats…etc.

L’estabilització del ferm evita la formació de regueres, fang i nova vegetació, incrementat la resistència a l’erosió del paviment de terra i aconseguint que aquest es mantingui en bones condicions per l’ús projectat durant anys.

 

 

Agraïm als serveis tècnics de l’ajuntament i de l’AMB la confiança dipositava en la nostre empresa i les tecnologies desenvolupades per aquesta. Com en aquest cas amb el sistema certificat per estabilitzar paviment de terra: TERRA SOLIDA.

 

20131218_131840  20131218_131907 Camí estabilitzat TERA SOLIDA a sant Feliu de LLobregat   20140212_134544 SAMSUNG

Comments are closed.