♦ Els tècnics del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa tornen a confiar en l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge i en els seus procediments per estabilitzar terra.

 

Estabilització camí de les graderes de l'interior del Croscat 4 -   MASSACHS Obres i Paisatge

 

Durant el mes de Juliol del 2014 l’empresa constructora MASSACHS Obres i Paisatge va dur a terme una obra molt singular dins del Parc Natural de la Garrotxa.

 L’actuació principal va ser aplicar el sistema SAULO SOLID per estabilitzar l’itinerari intern de les grederes del volcà Croscat.

 

 

El Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa és un espai protegit pel seu gran valor paisatgístic, geològic i cultural; essent el major exponent del paisatge volcànic de la península Ibèrica.

 

Té una quarantena de volcans en una superfície protegida de 15.000 Ha., que inclou 11 municipis, 28 reserves naturals, i evolucionen per fer compatible la conservació amb el desenvolupament econòmic

 

L’any 1995 van finalitzar les obres de restauració de la zona d’extracció de gredes del volcà del Croscat i es van crear uns recorreguts pels visitants.

 

♦ Conservació i manteniment

 

 

Actualment el volcà Croscat és un dels punts més visitats del Parc de la Garrotxa, es calcula que unes 400.000 mil persones visiten el Parc cada any i conjuntament amb el volcà Santa Margarida, el Croscat; és un punt ineludible pels visitants. 

 

Els efectes del pas del temps i la erosió provocada per la meteorologia i la alta afluència de visitants degraden l’espai provocant que l’accés i els camins per visitar algunes zones de les grederes resultin dificultosos o amb el perill per les regueres i el ferm irregular.

Per aquest motiu i per mantenir l’entorn en unes condicions adients el Parc Natural de la Garrotxa realitza operacions de manteniment, per garantir la integritat i la conservació del lloc, l’accessibilitat i les bones condicions de les instal·lacions.

Aquestes actuacions de manteniment comporten el corresponent cost econòmic, per aquest motiu els serveis tècnics del Parc estudien com reduir el cost del manteniment intentant reduir la necessitat d’aquest mateix.

 

 

♦ Estabilització SAULO SOLID, solució dels paviments de terra

 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge disposa des de l’any 2012 d’un Departament especialitzat en Paviments Naturals. Amb anterioritat ja havien aplicat un dels seus procediments per estabilitzar terra (TERRA SOLIDA) amb molt bons resultats i actualment els tècnics del Parc de la Garrotxa tornen a mostra la seva confiança amb aquesta actuació dins el Croscat.

 

SAULO SOLID és un procediment per estabilitzar terra mitjançant additius i lligams naturals aconseguint incrementar la resistència a l’erosió del paviment, evitat la deformació d’aquest, el fang i nova vegetació. Un paviment de terra estabilitzat no te necessitat de manteniment ni reposicions i es manté en bones condicions per l’ús projectat durant anys.

 

Concretament en aquesta actuació, hem utilitzat la mateixa greda característica de la zona, garbellant-la segons la granulometria i la tonalitat vermella o negra que es troba en el volcà Croscat.

Amb la greda i els percentatges necessaris de additius i lligams es procedeix a estendre el gruix de paviment desitjat amb el nivell i punt d’humitat òptim per la compactació i posterior segellat.

El resultat és un paviment natural amb una alta resistència a l’erosió, totalment integrat a l’entorn i respectuós amb el medi.

 

 

 

Comments are closed.