L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ha realitzat una actuació de millora a uns trams de camí rural de Palamós.

En aquesta actuació s’han aplicat dos sistemes per l’estabilització dels camins de terra: SAULO SOLID, amb aportació d’àrid; i TERRA SOLIDA, que utilitza l’àrid existent.

 

 

Els efectes meteorològics, en especial la pluja, degraden amb molta facilitat els paviments de sauló, provocant la formació de regueres, zones fangoses i que surtin pedres al camí. Tanmateix, l’ús i la intensitat també són factors importants que contribueixen a l’erosió del ferm.

 

L’actuació que inicialment es presenta com la més econòmica, re-perfilar i compactar el terreny, no presenta cap solució al problema de l’erosió del ferm i aquest queda malmès cada vegada que plou; facilitant la formació de regueres, fang, zones amb excés de fins i zones on apareix roca al camí.

L’estabilització de la terra incrementa la resistència a l’erosió del paviment, solucionant el problema de l’erosió de la pluja, de la meteorologia en general; i de l’ús projectat.

 

Els camins que s’ha estabilitzat a Palamós són molt transitats tant en vehicle durant els mesos d’hivern com a peu o bicicleta, durant l’estiu. Es tracta concretament de més de mig kilòmetre de distància de camins dividits en quatre trams. Un situat en paral·lel al càmping King’s el qual uneix S’Alguer amb el de Castell, un segon tram situat entre el pont de la riera i la plana de Castell, i els dos darrers es situen en el camí de cala Estreta.

 

Agraïm  als serveis tècnics de l’Ajuntament de Palamós la confiança en aplicar els procediments  per l’estabilització de la terra: SAULO SOLID i TERRA SOLIDA.

 

El resultat és un Paviment Natural amb una elevada resistència a l’erosió, totalment integrat a la natura, respectuós amb el medi ambient i que es conserva en bones condicions per l’ús projectat durant anys.

 

Vídeo de Televisió Costa Brava, notícia del arranjament de camins a Palamós.

Vídeo de Televisió Girono, notícia arranjament alguns trams de via verda.
Enllaç 

Comments are closed.