Durant el mes d’Agost es va dur a terme l’estabilització SAULO SOLID a un tram dels camins que envolten l’esglèsia de Santa Maria de Fenals d’Aro és una església barroca del nucli de Fenals construida durant el segle XVIII (1764-1774), en el municipi de Castell i Platja d’Aro.

Santa Maria de Fanals d'Aro - Castell-Platja d'Aro - massachs.com

Els camins de terra, amb punts amb una forta pendent, restaven sempre en un estat deficient degut a les pluges i al seu propi ús que formaven regueres, fang i pols deixant un ferm molt irregular per l’accés dels veïns.

Aquesta actuació suposa una millora del ferm solucionant els problemes d’erosió dels camins de terra i mantenint un aspecte natural de l’entorn. 

Església de Fanals d’Aro, Platja d’Aro - paviment SaulóSòlid 24.08.2015.

L’estabilització de terra amb el sistema certificat SAULO SOLID es pot realitzar amb estesa manual o mecànica, i en aquesta ocasió hem pogut utilitzar una mini-estenedora per pavimentar el camí. Un cop estesa la barreja SAULO SOLID utilitzant àrid d’aportació i additius naturals es procedeix a compactar al seu punt d’humitat òptim per aconseguir maximitzar els resultats dels additius i arribar a uns nivells molt elevats de CBR tot incrementant la resistència a la compressió, a l’abrasió i al trencament del ferm.

El resultat és un paviment natural de terra estabilitzada amb unes altes prestacions tècniques que eviten la deformació del paviment durant anys retardant l’aparició de regueres, evitant la formació de fang, reduint la pols i evitant la nova vegetació. Un paviment que envellirà dignament amb el pas del temps sense necessitat de manteniment.

Adjuntem un reportatge fotogràfic de l’actuació:

 

Equip estabilització SAULO SOLID

Terra estabilitzada sistema SAULO SOLID

Fanals d'Aro - Platja d'Aro - SAULO SOLID

Fanals d'Aro - Platja d'Aro - SAULO SOLID 011

Fanals d'Aro - Platja d'Aro - SAULO SOLID 01


Fanals d'Aro - Platja d'Aro - SAULO SOLID 05
Fanals d'Aro - Platja d'Aro - SAULO SOLID 08

 

Comments are closed.