Després de quasi dos anys de I+D, l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge acaba de fer les primeres pavimentacions amb llamborda natural Terra-Pref.

Terra-Pref

  • Terra-Pref és  una llamborda ecològica fabricada a l’obra «in situ» amb la terra de la mateixa obra.

 

Hem desenvolupat una maquinària mòbil que ens permet desplaçar-la a l’obra i fabricar «in situ»  llambordes amb terra existent.

 

Pav. TERRA-PREF entrega jardi bolos.01

 

Un altre aspecte molt important és que podem utilitzar les mateixes terres de l’obra. D’aquesta manera reduïm contaminació en el procés de fabricació i en el procés de  transport per carretera d’àrids fins a planta de prefabricats i de llambordes i el transport des de la fàbrica l’obra.

Aquest sistema de pavimentació comporta a nivell medi ambiental un estalvi energètic, una millor gestió dels recursos naturals, disminució de la contaminació i menys emissions de CO2.

Llamborda natural amb junta amb per gespa.03

La integració paisatgística de la llamborda amb l’entorn és espectacular.

Fabriquem en gruix de 6.3 cm i amb resistència suficient per suportar trànsit de turismes.

Tenim a disposició palets amb llamborda Terra-Pref fabricada a la nostre base.

Per més informació posi’s en contacte.

 

Col.locació TERRA-PREF sobre sorra, a trencajunta.01 Pav. TERRA-PREF detall a trencajunta.01 paviment TERRA-PREF en terrassa amb escocell.01
Paviment llamborda natural Terra-Pref 03
 Llamborda natural amb junta amb per gespa.02
Llamborda natural amb junta amb per gespa.03
?

Per més informació posi’s en contacte.

 

Comments are closed.