L’empresa Massachs Obres i Paisatge ha realitzat una obra de renovació dels paviments d’un dels itineraris pels visitants, significant una gran millora d’accessibilitat amb una perfecte integració paisatgística.

Tanmateix, s’han renovat les graves d’alguns jaciments i el paviment de l’Àgora, la plaça central de la part grega de les ruïnes d’Empúries.

ruines d'empuries

Les ruïnes d’Empúries són l’únic jaciment a la península Ibèrica on hi conviuen dos jaciments un romà i un de grec dels s.I i II a.C. Aquest jaciment és un lloc privilegiat per entendre la evolució de les dos civilitzacions a nivell cultural i a nivell arquitectònic. Conjuntament amb el museu, les instal·lacions disposen de un seguit de itineraris per a visitar les ruïnes per voltar a peu.

Recentment s’han realitzat unes obres per part de l’empresa Massachs Obres i Paisatge en les que s’ha renovat les diferents gravetes d’alguns jaciments i s’ha estabilitzat un tram de itinerari per els visitants.

Els paviments de terra simplement estesa i compactada s’erosionen amb molta facilitat, ja sigui per condicions meteorològiques com la pluja o per l’intesitat del seu propi ús. Aquesta erosió comporta un cost en manteniment, sensació de deixadesa i que el paviment no resti en perfectes condicions provocant un problema d’accessibilitat o risc de caiguda.

La singularitat de l’obra plantejava un problema,  ja que formigonar aquests itineraris en mig d’unes ruïnes arqueològiques del s.I a.C. no era una solució ben vista pel seu impacte paisatgístic i per la seva poca integració en l’entorn i el medi ambient.  Així doncs, els serveis tècnics van buscar una solució per tal de millorar les prestacions tècniques del paviment sense generar un gran impacte ambiental i paisatgístic.

Finalment es va decidir que la millor opció era aplicar el sistema certificat Sauló Sòlid. Aquest consisteix en la formació d’un paviment de terra estabilitzada amb additius i lligams naturals, els quals aconsegueixen que la terra quedi «conglomerada»  i  incrementa considerablement la resistència a l’erosió durant molt temps sense necessitat de manteniment.

 

L’estabilització amb terra és una tecnologia molt antiga que ja utilitzaven les antigues civilitzacions (com els romans o els egipcis)  mitjançant calç, enzims o altres lligams. Per altre banda, Saulò Sòlid soluciona el problema de l’erosió i és un sistema respectuós amb el medi ambient i que s’integra perfectament amb la natura.

 

Amb aquests arguments podem dir que l’aplicació del sistema Saulò Sòlid és una solució encertada pel tipus i singularitat de l’obra. Saulò Sòlid comporta una millora molt important respecte a un paviment de terra normal ja que és  transitable amb cotxet, cadira de rodes i persones amb mobilitat reduïda essent una millora d’accessibilitat molt important.

 

graveta-saulc3b3-parc-ruines-empc3baries
Renovació de graves dels jaciments arqueològics
Sauló Parc - Ruines Empuries
Aportació de Sauló Parc
Fabricació SAULO SOLID ruines Empúries
Sistema de pavimentació certificat SAULO SOLID
SAULO SOLID recent acabat - ruines Empúries
SAULO SOLID recent acabat, nivell alt humitat i sense juntes encara
Després SAULO SOLID ruines Empúries
Estat final paviment SAULO SOLID
SAULO SOLID acabat - ruines Empúries
Detall entregues paviment i perfecte integració paisatgística
SAULO SOLID acabat - ruines Empúries 00
Itinerari natural SAULO SOLID adaptat per a persones amb mobilitat reduida

 

Per més informació posi’s en contacte ! 

Telèfon: 972 837 113

www.sauloparc.com 

www.saulosolid.com

Comments are closed.