El Projecte de PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE SANT MARTÍ SACALM A LA PRESA DE SUSQUEDA. Fase 1: Tram Sant Martí Sacalm – la Placeta

El projecte que estem començant a executar prescriu l’ús del procediment TERRA SOLIDA per la adequació dels 2.565 metres lineals de camí en que ja s’actua.


A continuació esmentem alguns dels trets més significatius d’aquest projecte:

Ús previst característic: Camí de la xarxa viària bàsica municipal

Tipus d’intervenció: Obra de reforma, condicionament i millora

Emplaçament: Sant Martí Sacalm

Municipi: Susqueda, comarca de la Selva

Sense títol

Susqueda és un municipi peculiar en què la distribució de la població destaca per la seva naturalesa marcadament rural en un entorn d’alta muntanya.

El caràcter típicament disseminat d’una població rural d’aquestes característiques es veu accentuat per la desaparició del nucli original sota les aigües del pantà, fet que ha comportat la fragmentació territorial en àmbits amb escasses possibilitats de connexió entre ells.

El tram de camí objecte del present projecte, forma part del camí que uneix Sant Martí Sacalm, on es troba la seu de l’Ajuntament i l’església de Sant Martí Sacalm, amb el veïnat del Coll, on trobem el Santuari de la Mare de Déu del Coll, passant per la presa de Susqueda. Aquesta és la principal i única via de comunicació dins el municipi entre els dits veïnats. L’alternativa a aquest trajecte, que es realitza a través dels municipis d’Amer, Anglès i Osor, suposa una inversió de temps superior a 45 minuts per a separar una distància que no arriba als 10 kilòmetres.
Tram Sant Martí Sacalm – la Placeta

Longitud: 2.565,00 m

Amplada: 4,00 m

Superfície total: 10.535,00 m2, inclosos sobreamples

Solució que s’aplicará: pavimentació amb el sistema certificat TERRA SOLIDA.

Sant Martí Sacalm - La Placeta Tram 1 obra SUSQUEDA

 

Cal destacar que es tracta d’un tipus de pavimentació ecològica que utilitza productes naturals i que contribueix a salvaguardar el medi ambient i els recursos naturals, ja que utilitza el propi material de la traça del camí, minimitzant l’aportació d’altres materials de compra, tot contribuint d’aquesta manera a un desenvolupament sostenible.

 

Així doncs, les actuacions que es projecten responen a la necessitat de condicionar i millorar una infraestructura viària bàsica ja existent al municipi de Susqueda amb les següents finalitats:

– millorar la seva funcionalitat, atenent la intensitat d’ús,

– millorar la seva seguretat,

– reduir els costos necessaris per al seu manteniment,

– Optimització dels recursos materials i econòmics en una infraestructura ja existent.

– Durabilitat de les diferents actuacions i, en conseqüència, reducció en els costos de

manteniment.

– disminuir el temps a emprar en la realització dels desplaçaments i

– millorar la cohesió social

Pot considerar-se que amb la present actuació es beneficiaran tots els habitants del municipi en tant que es tracta d’una de les principals vies de comunicació dins el mateix. No obstant resultaran especialment i més directament beneficiats els habitants residents en els masos i cases aïllades del disseminat que travessa (Sant Martí Sacalm i Bosc Ses Vinyes) i als quals dóna accés directe. Amb aquesta actuació també en resultarà beneficiat el turisme, en connectar la seu de l’Ajuntament i el Local Social Municipal amb la futura àrea recreativa forestal de la Placeta. En conseqüència, existeix un interès col·lectiu que transcendeix el de la població del municipi.

Font: Memòria del Projecte.

Comments are closed.