Pla de Xoc del Parc de la Devesa de Girona


Aquesta és un projecte de l’Ajuntament de Girona per a millorar la mobilitat i l’accessibilitat en el Parc de la Devesa de Girona, concretament en un tram del vial perimetral de la Devesa on anteriorment hi havia un aparcament de cotxes.

L’ actuació que s’ha realitzat és al marge del Pla Especial de la Devesa, tot i que tenen un objectiu en comú: recuperar un espai natural que estava quedant engolit per la ciutat.

Pla de Xoc de la Devesa de Girona - Obra Massachs - paviment SAULO SOLID

 

Restringir el trànsit de vehicles, recuperar un entorn natural que uneix la Devesa i el riu Ter i millorar l’accessibilitat i mobilitat entre varis punts de la ciutat de Girona; son fets que avui ja gaudeixen els ciutadans.

 

SAULO SOLID la devesa .05

 

Anteriorment  era una esplanada d’asfalt i aparcaments, i els usuaris es movien sense tenir un itinerari clar per al vianant, aquesta actuació suposarà un canvi pel que fa a la seguretat, a més de millorar la imatge de l’entrega entre el riu i la Devesa.

Això s’aconsegueix amb un canvi de nivells, textura i material que distingirà clarament la zona de passeig de forma que tingui el menor impacte al paisatge. Malgrat tot s’ha deixat un pas  de l’asfalt existent pels vehicles de servei i una zona d’aparcament mínima.

 

 

Un dels elements més importants en aquesta actuació és el paviment de terra estabilitzada SAULÓ SÒLID, ja que ofereix unes altes prestacions i una elevada resistència a la erosió evitant la formació de regueres, fang i nova vegetació durant anys sense necessitat de manteniment.

 

 

L’aspecte del paviment SAULÓ SÒLID és totalment natural ja que és un paviment de terra i la seva perfecta planimetria és apte per a persones amb mobilitat reduïda, cadires de rodes o cotxets de nadons.

 

Aquest nou itinerari connecta el Parc de la Devesa amb l’itinerari ja existent de Fontajau a través del pont del riu Ter, ampliant així la mobilitat dels ciutadans per què puguin gaudir fent esport o passejant dels espais verds de la ciutat de Girona.

 

 

Pla de Xoc a la Devesa de Girona 01

 

 

 

Comments are closed.