Actuació de reurbanització d’un carrer al casc antic del Vall de Santa Creu de Port de la Selva.

En aquesta actuació s’han urbanitzat uns carrers que anteriorment tenien un paviment de terra pedregós molt erosionat i alguns trams on s’havia formigonat.

Donat que l’entorn és rural i d’interès natural, paisatgístic i patrimonial es va fer un projecte en el que l’impacte paisatgístic de l’obra fos mínim.

 

SAULO SOLID F - Llamborda TERRAPREF Port de la Selva Vall Santa Creu 01

 

La solució adoptada pels serveis tècnics va ser la de pavimentar el carrer principal amb el sistema “SAULO SOLID F”, sòl d’alta estabilització ideal per zones de trànsit rodat, que s’integra perfectament amb l’entorn;  alguns detalls amb un encintat amb la llamborda natural terrapref i la estabilització del vial accés a la població amb terra estabilitzada SAULO SOLID.

 

 

El resultat de l’actuació és la millora en mobilitat i seguretat, solucionar els problemes d’erosió del paviment anterior i amb una perfecte integració paisatgística adaptant cada paviment a l’ús i intensitat prevista per tal de garantir un correcte envelliment de l’actuació.

Reportatge fotogràfic:

SAULO SOLID Vall Santa Creu Port de la Selva 02

SAULO SOLID Vall Santa Creu Port de la Selva

SAULO SOLID F Vall Santa Creu Port de la Selva

TERRAPREF - SAULO SOLID F Vall Santa Creu Port de la Selva

TERRAPREF - SAULO SOLID F Vall Santa Creu Port de la Selva 02

 

?

 

?

?

?

?

?

?

 

 

Comments are closed.