Actualment estem duent a terme les obres de urbanització de uns carrers per tal de garantir els serveis de les noves parcel·les.

Massachs Obres i Paisatge està realitzat la totalitat de l’obra que inclou treballs de:

  • Enderrocs de paviments i Gestió de runes a abocador autoritzat
  • Moviment de terres i excavació de rases i pous
  • Construcció de la nova Xarxa de Pluvials
  • Construcció de la nova Xarxa de Residuals
  • Construcció de la nova Xarxa d’aigua Potable
  • Construcció de la nova Xarxa de telecomunicacions
  • Construcció de la nova xarxa de Enllumenat Públic
  • Construcció de la nova Xarxa de Baixa Tensió
  • Formació de paviments de formigó, asfàltic i panots

Amb l’experiència de més de 50 anys en el món de la construcció, parc de maquinaria propi, personal qualificat i professional i els millors proveïdors i instal·ladors del sector.

Per més informació posi’s en contacte!

 

Comments are closed.