La nostra empresa ha iniciat les obres d’urbanització del Sector SUD-10, “Domingo Pascual Carbó”, adjudicades per l’Ajuntament de Llagostera mitjançant subasta en licitació pública i oberta, per un import de 258.928,49 € essent l’oferta més econòmica i amb els terminis màxims de garanties.

Atès que el sector SUD-10, es va urbanitzar de forma bàsica prèviament, era necessari completar la seva urbanització per tal d’afavorir el desenvolupament del sector, que es troba en la zona industrial del municipi.

 

Emplaçament de les obres
Emplaçament de les obres

 

 

Les feines a desenvolupar, son principalment:

 

 • Noves xarxes de serveis:
  • Sanejament
  • Aigua Potable
  • Enllumenat Públic
  • Xarxa Baixa Tensio
  • Xarxa Mitja Tensio
  • Xarxa Fibra òptica
 • Moviment de terres i excavacions
 • Treballs de urbanització i pavimentació ( vorades, panots, aglomerat asfàltic..)
 • Formació zones verdes i mobiliari.

Les obres s’executaran en un termini de 4 mesos i hauran de conviure amb el funcionament diari de la fàbrica de taps de plàstic United Caps, requerint una bona planificació i coordinació.

 

Per més informació contacti’ns

Comments are closed.