Actualment s’estan duent a terme les darreres fases de les obres de urbanització del Sector Serrasol III (S-5), al municipi de Santa Cristina d’Aro, per tal de garantir els serveis de les noves parcel·les.

 

Aquest sector, amb una superfície total de 28.846 m2, limita al nord-est amb el sector Serrasol II, al nord-oest amb sòl no urbanitzable, a Sud-oest amb sòl urbà i al sud-est amb el Carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols.

 

Massachs Obres i Paisatge ha realitzat la urbanització íntegra de tot el sector, que ha inclòs els treballs de:

 

 • * Enderrocs de paviments i gestió de runes a abocador autoritzat
 • * Moviment de terres i excavació de rases i pous
 • * Murs de contenció.
 • * Construcció de la nova Xarxa de Pluvials
 • * Construcció de la nova Xarxa de Residuals
 • * Construcció de la nova Xarxa d’aigua Potable
 • * Construcció de la nova Xarxa de Telecomunicacions
 • * Construcció de la nova xarxa de Enllumenat Públic
 • * Construcció de la nova Xarxa de Baixa Tensió
 • * Construcció de la nova Xarxa de Gas
 • * Formació de paviments de formigó, asfàltic i panots.

 

Serrasol III. Sta. Cristina d'Aro. Fase asfaltat1

Serrasol III. Sta. Cristina d'Aro. Fase asfaltat4

Serrasol III. Sta. Cristina d'Aro. Fase asfaltat3

Amb l’experiència de més de 55 anys en el món de la construcció, parc de maquinaria propi, personal qualificat i professional i els millors proveïdors i instal·ladors del sector.

Comments are closed.