S’han donat per finalitzades amb total satisfacció, les obres d’enderroc del Càmping la Fosca i l’Hotel Bellafosca, del municipi de Palamós.

El Càmping la Fosca va ser que va ser el primer càmping registrat oficialment a Espanya. Aquest, va acollir turistes del 1954 al 2005.

El Càmping La Fosca va anar evolucionant fins a disposar també d’un hotel, el Bellafosca. Tot plegat va funcionar fins a l’any 2005. Les instal·lacions van quedar en desús i ara, amb el canvi de propietat, els nous titulars han tirat endavant l’enderroc de totes les restes.

 

Els elements a enderrocar, en un volum de 10.573,25 m3, han estat:

 

  • L’edifici aïllat destinat a hotel, que constava de 64 habitacions distribuides en planta baixa +2 plantes pis, així com zones d’ús comú, cuina, salons, menjadors i zones de servei, en planta baixa, planta soterrani i planta coberta.

  • L’edifici de serveis al càmping existent, en el qual es situaven els safareigs i els lavabos.

 


 

Per executar aquest enderroc, la nostra empresa ha adscrit el seu parc de maquinària en propietat necessari, amb implements per treballs específics, i en plenes condicions de seguretat.

 

Complementant a les tasques d’enderroc, s’ha realitzat la gestió de la runa generada mitjançant el nostre Dipòsit de Runes autoritzat en propietat, on es reciclarà tota la runa de la construcció, susceptible de ser valoritzada.

 

S’ha realitzat l’enderroc de diferents elements de fibrociment (amb contingut d’amiant), seguint la normativa legal existent, amb embalatge, transport a l’abocador de residus especials amb transport autoritzat i gestió del residu, realitzat per un equip de treball autoritzat, especialitzat en la gestió de fibrociment.

PALAMOS_Enderroc Camping la Fosca_Gestió Fibrociment

 

Per a realitzar totes aquestes tasques s’han aplicat les últimes tècniques i tecnologies que hem anat desenvolupant al llarg dels anys d’experiència que té la nostra empresa dins d’aquest àmbit, amb la finalitat d’optimitzar millor l’execució d’aquests enderrocs

 

 

 

 

 

ENLLAÇOS RELACIONATS:

 

http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2017/11/12/adeu-al-camping-despanya/878945.html

 

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500007507/enderroquen-les-restes-del-cmping-la-fosca-i-el-seu-hotel/0?page=

 

 

Comments are closed.