Finalitzades amb total èxit, les obres d’Urbanització de l’UA Can Turon, a la ciutat de Girona, encarregades per la societat INS NOU, S.L, i amb un pressupost superior als 500.000 €.

Emplaçament actuacions – Sector UA Can Turon

 

Aquests treballs han consistit en dotar a aquest sector de les infraestructures i els serveis urbanístics necessaris per a desenvolupar el Pla de Millora Urbana UA Can Turon, aprovat per l’Ajuntament de Girona, i ha comprès les obres de moviment de terres, pavimentació, xarxa de clavegueram, abastament d’aigua potable, enllumenat públic, xarxa de semàfors i xarxa de reg.

 

 
 

Cal destacar que l’execució dels treballs, s’han compatibilitzat amb el trànsit d’aquesta zona amb tanta afluència a Girona, degut a la proximitat d’importants centres comercials, tractant en tot moment, de minimitzar l’afectació als usuaris. Aquesta implantació ha estat del tot favorable.

Tots els treballs s’han desenvolupat conforme a elevats estàndards de qualitat, que ha donat com a fruit un renovat sector, que ofereix a la ciutat i als seus usuaris una millorada zona, més equipada, segura i confortable. Cal destacar especialment la nova vorera que permet connectar les dues zones comercials de la Carretera de Barcelona a banda i banda de la C-65, i que soluciona un greu problema de connectivitat entre barris de la ciutat.

 

  • UrbCanTuron_1
  • UrbCanTuron_2
  • UrbCanTuron_4
  • UrbCanTuron_5
  • UrbCanTuron_1

 

A la nova urbanització ja s’hi han establert grans equipaments comercials com Esclat Bon Preu, en funcionament des de mitjans de desembre/2018, i Leroy Merlin en propera obertura per la primavera/2019,  que es veuran beneficiats d’aquestes noves infraestructures.

 

 

Per més informació, contacti’ns

 

 

Comments are closed.