Finalitzades les obres per la reparació i millora del camí vell de Pau a Palau i Vilajuiga, FASE 1, tram SUD, adjudicades a la nostra empresa, per l’Ajuntament de Pau.

El procediment escollit per a estabilitzar aquest camí, amb la voluntat de mantenir un aspecte natural i no alterar el paisatge, ha estat el nostre sistema TERRA SOLIDA La superfície a pavimentar en aquest tram SUD, ha estat de 2.822 m2.

 

  • La problemàtica que tenia aquell camí ral, era que els paviments de terra simplement compactada s’erosionaven molt fàcilment  provocant que el camí restés amb forats, basses, fang, pols que apareixien ràpidament amb les pluges i el pas de turismes.

 

La solució definitiva adoptada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Pau, va estar la de realitzar un paviment natural de terra d’alta estabilització.
El sistema utilitzat ha estat el de TERRA SOLIDA, sistema amb la certificació Q d’alta qualitat, que garanteix una alta resistència a l’erosió i una llarga durada del paviment en bones condicions; tot mantenint un aspecte natural del camí.

Aquest sistema utilitza l’àrid o arids existents «in situ» (terra i pedres) i els tritura i barreja de forma homogènia amb els lligams i additius naturals que hi afegim, es compacta, i s’aplica un additiu final en superfície.

 
 

El resultat és un paviment de terra que queda fortament conglomerada i amb un increment de resistència a la erosió molt elevat.

Aquest tractament aconsegueix que el ferm aguanti les fortes pluges i el trànsit rodat de baixa intensitat previst, retardant la formació de forats, fang, pols i nova vegetació i essent el camí transitable durant anys, sense manteniment. 

TERRA SOLIDA és ideal per millorar el ferm dels camins i pistes forestals de terra, aconseguint que restin en bon estat i transitables durant anys. 

Aquest sistema és una gran millora i estalvi vers les actuacions tradicions d’aportació d’àrid i només compactació, i una alternativa molt més sostenible i respectuosa amb el medi ambient que formigonar o asfaltar el camí. 

Per més informació, contacti’ns

Comments are closed.