Iniciades les obres d’enderroc de l’edifici i entorn delimitat de l’emblemàtic centre d’oci MAGIC PARK, situat entre els carrers Josep Maria Vila, avinguda de S’Agaró i carrer Doctor Fleming de Platja d’Aro.

 

L’edifici, construit l’any 1970, va ser tancat el passat 11 de setembre, després de 47 anys d’activitat. Un indret ple d’història, emblema de l’oci de la ciutat. 

L’encàrrec fet per un promotor gironí a la nostra empresa, preveu l’enderroc de més de 21.000 m3, dividits en:

  • – Un volum principal de planta baixa i primera amb doble espai, on estava situada la discoteca, amb coberta a dues aigües
  • – Dos volums addicionals, el situat a al sud-oest de la parcel·la, format per planta baixa i dues plantes pis, amb ús d’habitatge, i el situat a la cantonada de Avinguda de S’Agaró i el carrer Josep Mª Vila, de planta baixa i primera, amb anterior ús recreatiu i magatzem.

 

Els primers treballs a desenvolupar han estat l’enderroc de diferents elements de fibrociment (amb contingut d’amiant), seguint la normativa legal existent, amb embalatge, transport a l’abocador de residus especials amb transport autoritzat i gestió del residu, realitzat per un equip de treball autoritzat, especialitzat en la gestió de fibrociment. Aquests elements es tractaven sobretot de les planxes prefabricades del teulat de la nau principal.

 

Actuacions especials per la gestió de fibrociment

 

A partir d’aquest moment, s’han pogut agilitzar els treballs i començar les tasques mecàniques i manuals de l’enderroc, tant de les façanes, com de les estructures dels extrems sud i nord.

 

Es preveu que els treballs finalitzin a mitjans del mes d’abril, abans de la Setmana Santa.

Font: Anna Carreras. Diari el Punt. 1993

 

Per executar aquest enderroc, la nostra empresa ha adscrit el seu parc de maquinària en propietat necessari, amb implements per treballs específics, i en plenes condicions de seguretat.  Totes aquestes actuacions s’estan executant amb les últimes tècniques i tecnologies que hem anat desenvolupant al llarg dels anys d’experiència que té la nostra empresa dins d’aquest àmbit, amb la finalitat d’optimitzar millor l’execució d’aquests enderrocs

Complementant a les tasques d’enderroc, s’ha realitzat la gestió de la runa generada mitjançant el nostre Dipòsit de Runes autoritzat en propietat, on es reciclarà tota la runa de la construcció, susceptible de ser valoritzada. 

 

 

ENLLAÇOS RELACIONATS:

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/10/30/proces-desmuntatge-magic-park-previ/943345.html

https://www.gerio.cat/noticia/548705/gran-expectacio-per-lenderroc-del-magic-park-a-platja-daro

http://www.ancora.cat/articulo/actualitat/comencen-els-treballs-mes-importants-d-enderroc-l-antic-magic-park-platja-d-aro-despres-seu-tancament-setembre-l-any-2017/20190309194724002809.html

Comments are closed.