La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, estableix que els projectes de construcció d’obra pública i d’obra privada han de fer ús d’un mínim del 5% d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició.

Exemple ús àrid reciclat com a base i subbase de un carrer.

Diposem de varietat d’àrids reciclats amb CE pel seu ús en obra pública, ja sigui pel cumpliment del 5% mínim segons la llei, o per fer una gestió integral i sostenible de les runes i àrids de prestec que necessita la seva obra.

Contacti per assessorar-se tècnicament quins àrids i per quins usos poden utilitzar els àrids reciclats. Subbases, sorres, gravetes, matxuques i altres materials provinents del reciclatge amb unes propietats tècniques equivalents a un àrid natural.

Disposem de varis equips de trituració per la gestió «in situ» material de demolició.

 

Disposem d’equips per TRITURACIÓ de runa, formigó, fustes i altres.

Amb els seus sistemes de processament, els equips i plantes de reciclatge mòbils, l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu son líders en el sector de reciclatge de runes, la seva gestió i valorització.

Per més informació o tarifes de preus dels àrids posi’s en contacte!

Planta de reciclatge i valorització

 

 

Comments are closed.