El promotor de les obres és l’Ajuntament de Palamós, va licitar les obres del Projecte mitjançant procediment ordinari de licitació públic obert amb puntuació especifica per garantir que l’empresa adjudicatària tingués l’experiència contrastada en obres de paisatge i actuacions a la natura.

L’empresa  Massachs Obres i Paisatge slu va aconseguir la millor puntuació tècnica; essent l’adjudicatària del contracte que supera el milió d’euros.

Aquest projecte ha estat redactat per l’Estudi Marti Franch d’arquitectura del paisatge. Guardonats repetidament en la redacció i execució de projectes d’arquitectura que afecten al paisatge i al medi ambient.

Molt resumidament, l’objectiu principal del projecte es unir els camins existents, millorar, restaurar i habilitar alguns trams del camí de Ronda de Palamós creant un itinerari 3,5 quilòmetres que van del nucli urbà de Palamós fins a la platja de Castell.

Aquest objectiu no es te de confondre en voler crear tot un sol itinerari continu i urbà, doncs precisament l’Estudi Martí Franch d’arquitectura del paisatge ha dividit en un total de 33 seccions, tot el recorregut, en què s’ha buscat la solució que més s’adapta a la realitat natural de cadascuna.

El camí tindrà en gairebé tot el seu traçat una amplada de només 1,5 metres. Als sectors on ja hi ha camí, l’actuació es limita a estendre sauló al damunt o a estabilitzar-lo. Tot plegat amb l’objectiu que la intervenció tingui un impacte mínim en un medi de gran valor paisatgístic i ambiental.

Acte de presentació d’inici obra.

El 26 d’Agost, amb la presencia del Vicepresident de la generalitat de Catalunya i de l’alcalde de Palamós, es va portar a terme la presentació del projecte abans del seu inici.

Durant el mes de Setembre de 2020 Massachs Obres i Paisatge slu va iniciar els treballs del: “Projecte obres locals ordinàries per a la construcció d’un camí de ronda i plantacions, que desenvolupa l’avantprojecte per a la creació d’una infraestructura verda multifuncional per passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la historia de Palamós”.

Comments are closed.